22 Şubat 2018 Perşembe

VAKIALARI OKUYABİLMEK…

17 Aralık 2013 Salı, 15:36

Allah (cc) ‘ın biz iman edenlere ilettiği ilk emri ‘yaradan rabbinin adıyla oku’ fermanıdır.

 

               Okuma denilince zihinde oluşan ilk algı harfler denilen semboller ile oluşturulmuş ve belli bir manası olan cümlelerin göz yardımıyla beynin ilgili bölümüne aktarılmasıdır.

 

               Bunun dışında Allah (cc), kainat kitabında kendine özgü sembollerle varlığını ve birliğini, sevgisini ve şefkatini, cemalini ve kemalini apaçık ortaya koyan cümleler yazmıştır. Bunları gözlemleyerek tefekkür etmek de okuma sayılır. 

 

               Aynı zamanda yaşadığımız coğrafyada gerçekleşen sosyal ve özellikle de siyasal vakıaların oluşum sebebi ve sonucuna dayanılarak olayların perde gerisindeki iç yüzüne ve asli gayelere ulaşabilmek için yapılan araştırmalar ve sorgulamalar da okuma olarak nitelenebilir.

 

               Öyleyse, okuma fiili insanoğlunu çepeçevre kuşatan ‘her şeyin’ asli manasına, var oluş hikmetine ulaşılmasını sağlayan bir eylemdir. Bu şekilde bir okuma eylemi gerçekleştiğinde kişi, asli yaradılış gayesine muhalif hareket etmekten kurtulmuş olur. Yani aşağıların aşağısı olmaktan, cehalet bataklığına batmaktan, kendi nefsi emmaresine kul ve de başkalarının oyuncağı ve kuklası olmaktan kurtulup Allah (cc)’ın feraset ve basiret sahibi bir kulu olma hürriyetine kavuşmuş olur.

 

               Böylelikle kişi olayların anlatılan ve/veya görünen yüzüne aldanmayıp gerçek mahiyetine ulaşır. Kuklayı değil kuklacıyı; oyuncuyu değil senaristi görür ve ona göre tavır alır. Bugün Suriye ve Irak başta olmak üzere İslam coğrafyasında yaşanan facianın asıl sebebi bu okuma eyleminin pratikte uygulanmayışındandır…

 

               Ülkemizde ve özellikle Kürdistan bölgesinde basın-yayın yoluyla ve pratiğe geçirilmiş farklı eylem türleriyle bireysel, gurupsal ve kitlesel boyutta insanlarımız zararlı ve tehlikeli yollara kanalize edilmeye çalışılmış ve halen de edilmektedir.

 

               CHP nin gezi olayları üzerinden, Gülen Grubunun dershaneler üzerinden ve BDP nin biz Kürtler üzerinden toplumu uyutma ve yanıltma girişimleri pratik örneklerdir…

 

               Gezi olayları ağaç sevgisi üzerinden başlatılmış olmasına karşın arka planda AKP hükümetini devirme amacı güdülmüştür…

 

               Dershaneler tartışması mevcut kaliteli! eğitim ve öğretimi muhafaza etme üzerinden başlatılmış olmasına karşın geri planda Sayın Erdoğan’ı yıpratma ve AKP nin başından uzaklaştırma amacı güdülmüştür…

 

               Kürt meselesi, Kürt insanının temel hak ve özgürlükleri söylemleri ile başlamasına karşın derinlerde bir yerde mütedeyyin Kürtlerin inancını, kültürünü ve asli kimliğini yok edip yerine dinsizliği ve ahlaksızlığı yerleştirme ve yayma amacı güdülmüştür. Son zamanlarda derinlerdeki ilişkiden HDP adındaki bir yaratığın doğması şaşırtıcı değildir... 

 

               Özellikle şunu da belirtmek isterim. İslamı kendine referans alan Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) neden kemalist ve apoist zihniyete sahip kesimlerce sözlü veya fiili saldırıya uğratılmakta, gizli tanık ve derin polis biçiminde tezahür eden uygulamalara maruz bırakılarak islami ahlakı ve prensipleri kendine ölçü edinen yapılara karşı bir psikolojik harekat uygulanmaktadır.     

 

               Tabii biz şunu çok iyi biliyoruz ki bütün bunlar islama karşı yapılmakta... Hakka ve adalete dayalı islami uygulamaların halk nazarında kabul görüp insanların uyanışına vesile olacağını bilmektedirler.

 

               Bizler gerçekleşen bu olayları ve gelinen durumları iyi araştırıp, iyi tefekkür edip, iyi okumamız gerekir. Görünen oyuncuları, kuklaları değil perde gerisinde olan, sahnede görünmeyenleri düşünüp deşifre etmek lazım…

 

               Aksi takdirde İslam coğrafyasında müslüman kardeşlerimizin yaşadığı katliam, öz vatanından kaçış, açlık ve sefaleti bizler de yaşarız.

 

               Bugün ümmetin bulunduğu mevcut durumdan dolayı küfrün ve zulmün merkezi olan siyonist İsrail ve emperyalist batının zevkten dört köşe olduğunu görememek herhalde mümkün olmasa gerek...

 

               Öyleyse zalimin zulmüne maruz kalmamak için durumları ve vakıaları Allah (cc) adıyla okumak ciddi manada bir gerekliliktir.

 

               Selam ve dua ile..           

                                                                                                Murat DALKILIÇ

İsim * E-posta
Başlık
Yorum *
Kodu Giriniz * 7821 >>

Yazara ait diğer yazılar [ Tümü ]